Packeri

Dotetorps packeri har packerinummer SE112 och är godkänt av Livsmedelsverket. Vi är även certifierade enligt IP Livsmedel.

I packeriet förvaras äggen i kylrum där temperaturen kontrolleras dagligen. Strikta hygienregler gäller för såväl personal som besökare. I packeriet genomgår äggen knäck & smutskontroll, vägning, genomlysning och spårbarhetsmärkning. Allting sker med hjälp av avancerad packeri utrustning som kontrolleras och underhålls enligt instruktioner. Sedan placeras äggen i förpackningar och levereras till kunder.

Vi tvättar inte äggen utan låter den skyddande hinnan sitta kvar runt skalen. De ägg som inte håller måtten (det vi kallar för B-ägg) lämnas som industriägg för att användas till bakning och livsmedelsproduktion.