Produktion

Enbart frigående höns

Alla våra höns är vad vi kallar frigående. Hos oss innebär det att de kan springa fritt omkring på träspån och sprätta. I hönsstallet finns sittpinnar, sandbad och avskilda reden för hönorna att lägga sig i när det är dags att värpa det dagliga ägget.

Ägg från frigående höns är lite dyrare än burhönsägg. Det beror dels på att det produceras färre ägg på en yta som skulle kunna rymma betydligt fler höns och dels på att frigående höns rör på sig mer därför också äter mer. Fler och fler konsumenter efterfrågar ägg från frigående höns. Alla våra höns får enbart vegetabiliskt foder att äta, huvuddelen kommer från grannar som levererar spannmål direkt till oss. Och alla ägg som levereras från Doteägg har samma höga, jämna kvalitet.

Alla hönor får enbart vegetabiliskt foder!