Stämpling

Det är enligt rådsförordning (EEG) 1907/90 om vissa handelsnormer för ägg obligatoriskt att stämpla ägg med ett särskiljande nummer för producenten som gör det möjligt att identifiera produktionssystemet. Enligt kommissionens direktiv 2002/4/EG ska detta nummer innehålla en kombination av koder enligt bilden.