Uppfödning

Vi har lång tradition av uppfödningen av värphöns. Varje år köper vi in ca. 150 000 st. daggamla kycklingar/år för uppfödning av egna värphöns samt försäljning av unghöns till andra äggproducenter.